AZ9S.COM
Search
⌃K

Tạo trang

Sau khi đăng nhập vào tài khoản, bạn nhấn vào nút "Tạo website" hoặc "Xem thực tế" trước để tạo một trang website mới
Tạo website hoặc xem thực tế trước website
Sau đó, bạn có thể chọn những giao diện mẫu có sẵn do AZ9s cung cấp, với nhiều ngành nghề khác nhau. Và bắt đầu nhập thông tin của bạn để tiến hành tạo webiste
Nhập thông tin khởi tạo weite demo
Quá trình khởi tạo website có thể mất 1-2 phút. Bạn vui lòng kiên nhẫn chờ đợi. Không tắt ngang để tránh phát sinh lỗi.
Quá trình khởi tạo có thể mất vài phút
Sau khi tạo xong, bạn click vào "Quản lý" để thực hiện thao tác chỉnh sửa website
Danh sách website