3. Email Outlook trên điện thoại Android và IOS

Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn cấu hình gởi và nhập e-mail sử dụng ứng dụng Outlook trên điện thoại.

Bước 1: Vào App hoặc CHplay tải App Outlook

Bước 2: Vào Outlook nhập các trường bắc buộc (như hình bên dưới)

*Tóm lại bạn có thể cài đặt email vào các thiết bị di động với những thông số sau :

  • Incoming server( máy chủ thư đến ) : mail.tenmiencuaban

  • Port không có ssl: POP3 : 110 ; IMAP : 143

  • Port có ssl: POP3 : 995 ; IMAP : 993 (khuyên dùng)

  • Outgoing server ( máy chủ thư đi ) : mail.tenmiencuaban

  • Port không có ssl: 25

  • Port có ssl : 465 (khuyên dùng)

Last updated