3. Xác minh quyền sở hữu tên miền với Google Search Console

Bạn chỉ cần xác thực với tên miền chính (không www) thì tên miền phụ và subfolder cũng sẽ tự động được xác thực.

Hướng dẫn xác minh tên miền với Google Search Console

Tiến hành xác mình chủ thể tên miền với Google Search Console chỉ trong 5 bước sau:

Bước 1: Tuy cập vào Google Search Console Tìm kiếm sản phẩm Thêm trang web.

Bước 2: Nhập tên miền vào ô Miền Tiếp tục.

Bước 3: Sao chép giá trị TXT.

Bước 4: Truy cập phần quản lý tên miền của bạn Tên miền → Chọn tên miền → Quản lý DNS Thêm bản ghi tên miền.

Lưu ý: Nhập các giá trị trong bản ghi như sau

Host @

Loại: TXT

Giá trị: Giá trị TXT (Sao chép ở bước 3)

Chọn Thêm bản ghi để hoàn tất.

Nếu bạn không biết thực hiện tạo bản ghi TXT, bạn vui lòng liên hệ với bên cung cấp tên miền để được hỗ trợ tạo bản ghi TXT.

Bước 5: Xác minh tên miền với Google Search Console.

Như vậy, bạn đã hoàn tất quá trình xác mình tên miền của bạn với dịch vụ Google.

Last updated