2. Tạo Email

Bước 1: Vào Email => Danh sách Email => Quản lý

Bước 2: Vào +thêm nhập các trường bắc buộc

Email: user@tenmiencuaban

Mật khẩu: đặt mật khẩu có ký tự hoa, thường, số và ký tự đặc biệt.

Họ tên: tên hiển thị của user

Trạng thái: chọn kích hoạt

Dung lượng: giới hạn dung lượng sử dụng cho user

>>> Sau đó nhấn Cập nhật để hoàn tất

Last updated