5. Hướng dẫn gửi nhận email theo tên miền lên hệ thống Gmail

Với hệ thống email theo tên miền tại AZ9s, ngoài việc sử dụng hệ thống Webmail, Outlook, trên điện thoại để gửi nhận email, bạn có thể cài Email theo tên miền của bạn lên hệ thống Gmail để gửi nhận ma

Bước 1: Bước 1: Đăng nhập Gmail của bạn của bạn.

Bước 2: Chọn cài đặt (như hình bên dưới)

Bước 3: Trong phần Cài đăt, Chọn Thêm tài khoản thư mà bạn sở hữu

Bước 4: Một popup hiện ra bạn nhập địa chỉ email của bạn vào

Bước 5: Nhập các thông tin theo yêu cầu.

+ Tên người dùng: Nhập đầy đủ tên tài khoản email của bạn. Ví dụ: [email protected]

+ Mật khẩu: Nhập mật khẩu

+ Nhập tên máy chủ POP: Máy chủ POP của AZ9s có tên là mail.az9s.com bạn nhập giá trị này vào

+ Chọn Cổng: 995

+ Phần dưới tích chọn 2 ô như hình bên dưới

+ Chọn Thêm tài khoản

Bước 6: Thêm tài khoản thành công, chọn Tiếp theo

Bước 7: Nhập Tên mong muốn cho Email của mình và chọn Bước tiếp theo

Bước 8: Thiết lập máy chủ email SMTP

+ Máy chủ SMTP: Bạn nhập tên máy chủ smtp.mailer.inet.vn

+ Cổng: 465

+ Nhập tên người dùng: Nhập đầy đủ tên email của bạn

+ Chọn chế độ: Kết nối an toàn sử dụng SSL

+ Chọn: Thêm tài khoản

* Lúc này hệ thống Gmail sẽ yêu cầu xác thực, gmail sẽ gửi 1 mã xác minh tới email của bạn

* Bạn check mail này và nhập các * Nhập mã xác minh và chọn Xác nhận

* Nhập mã xác minh và chọn Xác nhận

* Hoàn thành cài đặt thêm tài khoản email theo tên miền vào hệ thống Gmail.

* Bây giờ bạn đã có thể gửi nhận email theo tên miền của bạn trên hệ thống Gmail.

* Hòm thư mail sẽ hiển thị nhãn tên tài khoản email tên miền của bạn (theo bước 5).

*Chúc các bạn thành công

Last updated