1. Trỏ tên miền chính

Trỏ Hướng Vào phần quản trị tên miền ở nơi bạn mua tên miền và cấu hình 2 bản ghi sau để điều hướng tên miền đó về hệ thống của AZ9s.Com:

Host record: * Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): az9s.com

Host record: @ Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): az9s.com

Lưu ý: Sau khi trỏ tên miền bạn vui lòng đợi 5 phút - 30 phút để tên miền cập nhật

Ngoài ra: nếu nhà cung cấp tên miền nào không hỗ trợ trỏ bản CNAME riêng thì làm như clip bên dưới:

Video hướng dẫn trỏ bản ghi từ nhà cung cấp Mắt Bảo

Hướng dẫn trỏ bản ghi từ nhà cung cấp PA VIỆT NAM

Host record: * Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): az9s.com

Host record: @ Type (Loại): ACNAME Value (Giá trị): az9s.com

Last updated