XVI. TAỌ SMTP Gmail Free

Các website đều có mục gửi mail khi có người liên hệ. Gửi mail khi có đơn hàng mới, nhưng không phảiHostingnào cũng cho phép gửi mail thông qua hàm mail php, gửi mail smtp theo tên miền. Vì vậy chúng

Bước 1: Lấy thông tin cấu hình SMTP Google Mail Server

Bạn có thể lấy thông tin cấu hình SMTP Google tại đây:

  • SMTP Server: smtp.gmail.com

  • SMTP Username: Tênđầy đủ Gmail(email address), ví dụ: [email protected]

  • SMTP Password: Mật khẩu ứng dụng Gmail của bạn.

  • SMTP Port: 587

  • TLS/SSL: Required.

Bước 2: Tạo mật khẩu ứng dụng cho tài khoản Gmail

Đầu tiên, bạn cần truy cập vào link:https://myaccount.google.com/sau đó đăng nhập tài khoản Gmail của bạn.

Vào mục Bảo Mật và bật xác minh 2 bước ( nếu trạng thái này đang tắt ).

Ngay sau đó, ta thực hiện lấyMật khẩu ứng dụng thông qua

Link ứng dụng: https://security.google.com/settings/security/apppasswords

Nhấn vào ô chọn ứng dụng.

Chọn tùy chọn “Khác ( Tên tùy chỉnh )

Đặt tên bất kỳ, ví dụ: ở đây là Gửi Mail SMTP.

Cuối cùng chúng ta bấm nút “Tạo“. Mật khẩu ứng dụng sẽ được hiển thị, bạn chỉ cần lưu lại mật khẩu này để sử dụng cấu hình SMTP trên website.

Last updated