2. Trỏ sub domain hosting ngoài

Trỏ sub domain đến 1 hosting khác hệ thống của az9s.com

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là khuyenmai.tenmiencuaban.com thì: Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:

Host record: khuyenmai Type (Loại): A Value (Giá trị): iP của hosting

Lưu ý: Sau khi trỏ tên miền bạn vui lòng đợi 5 phút - 30 phút để tên miền cập nhật

Last updated