4. Hướng Thêm email trên App Gmail

Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn cấu hình gởi và nhập e-mail sử dụng ứng dụng Gmail trên điện thoại.

Bước 1: Vào App hoặc CHplay tải App Gmail

Bước 2: Vào App Gmail nhập các trường bắc buộc (như hình bên dưới)

*Tóm lại bạn có thể cài đặt email vào các thiết bị di động với những thông số sau :

  • Incoming server( máy chủ thư đến ) : mail.tenmiencuaban

  • Port có ssl: POP3 : 995 ; IMAP : 993 (khuyên dùng)

Last updated