XVII. Hỗ trợ từ xa

Bạn vui lòng cài phần mềm để bộ phận kỹ thuật hỗ trợ từ xa:

1. Phần mền điều khiển máy tính từ xa Ultra View:

Chỉ có phiên bản cho Windows: https://drive.google.com/file/d/1CTL_B5g2jerow1Sv6wQtth2W8rXppsuQ/view?usp=sharing

2. Phần mền điều khiển máy tính từ xa Any Desk:

Last updated