AZ9S.COM
Search
⌃K

Đồng hồ đếm ngược

Tính năng đồng hồ đếm ngược tạo ra những số đếm ngược theo thời gian đã đặt trước. Mục đích chính thường được đặt trong các form, các section báo giá, khuyến mãi tạo sự cấp thiết cho khách hàng.
Để tạo một đồng hồ đếm ngược, các bạn có thể làm theo hướng dẫn sau.
Bước 1: tại builder, trên thanh công cụ bên trái, chọn Thêm mới và lựa chọn mục "Countdown"
Đồng hồ đếm ngược
Bước 2: Sau khi click chọn "Countdown" hệ thống sẽ tạo ra 1 ô đồng hồ đếm ngược thời gian
Đồng hồ đếm ngược thồi gian
Bước 3: Kéo thả vào vị trí cần đặt đồng hồ và nhập dữ liệu thời gian cần đếm ngược
Ví dụ: đếm ngược còn 1h:09p sẽ hết chương trình khuyến mãi
Thời gian đếm ngược